God bestaat niet!
Dus jij denkt dat God niet bestaat. Waarom denk je dat?
Oke dan, overtuig me maar... Hoe kan een zachtaardige en liefdevolle God almachtig zijn en heersen over een wereld met zo veel slechtheid?
Er is zo veel kwaad gedaan in de naam van God. God is een verzinsel van de mens aangepast aan hun behoeften, maar hij bestaat niet echt!
De wereld wordt bestuurd door wiskundige wetten - Niet God    
Reactie of het Athe´stische Manifest
Home Terug Neem contact met ons op! Zoek iets op de website Links naar andere webpagina’s

 


Reactie of het Athe´stische Manifest

Het Athe´stische Manifest[4]

Ten eerste zijn niet alle redenen die ik zal geven logisch, sommige zijn slechts subjectieve beoordelingen. Met het oog op het doel van dit artikel definieer ik Athe´st als "iemand die niet gelooft in het bestaan van God of Goden en operationeel gelooft dat er geen God is". Merk het gebruik van het woord operationeel op: dit betekent dat ik deze dingen geloof met het doel om beslissingen te kunnen maken in mijn leven, maar ik ben niet 100% zeker. (Ik ben vooral gecharmeerd van punt 19)

1. Ik heb geen, naar mijn mening, betrouwbare verhalen over interactie tussen God of Goden en mensen gehoord. Alle verslagen over zulk soort ontmoetingen die ik tot nu toe heb gehoord waren doordrongen van onderliggende motieven: noodzaak om zichzelf te overtuigen, drugs, of vermaak. Omdat het bovennatuurlijke en onverifieerbare verhalen betreft is het gemakkelijker om vraagtekens te stellen bij de bron dan om de informatie te geloven.

De authenticiteit van de Koran is duidelijk vastgesteld. Het claimt de essentiŰle optekening van de openbaring van God aan de mensheid door het medium van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) te zijn. Je moet voor jezelf beoordelen of je het eens bent met deze claim, maar het is zeker een betrouwbare optekening. 

Zie:

The writing of the Qur'an

 

2. Er bestaan talloze verschillende religieuze geloofsstructuren die elkaar allemaal uitsluiten en die allemaal even geloofwaardig zijn. Aan sommige van deze religies komt geen God te pas. De belangrijkste vraag is, welke? En wanneer ÚÚn, waarom ÚÚn? Waarom ÚÚn van hen? is het niet net zo goed mogelijk dat ze het allemaal mis hebben?

Zie:

Islam Is De Enige Werkelijk Universele Religie.

3. Met de voortgang van de geschiedenis is de rol van Goden verminderd terwijl kennis in de plaats is gekomen van bovennatuurlijke verklaringen voor natuurlijke processen. Als er geen God is, zou je verwachten dat de hypothetische God in onze tijd alleen nog maar nodig zou zijn voor de "mogelijk" bovennatuurlijke elementen van het bestaan. Met andere woorden zullen de overgebleven God of Goden in onze moderne samenleving alleen nog maar gebruikt worden om de "mogelijk" bovennatuurlijke aspecten van het bestaan te verklaren. Omdat Goden echter 500 jaar geleden noodzakelijk waren voor de verklaring van de perfectie van de hemelen, terwijl we nu weten dat dit te maken heeft met de 4 elementen en de 3 families van de materie, zie ik niet in waarom deze trend niet gewoon zal worden voortgezet zoals het nu al duizenden jaren doet, totdat kennis uiteindelijk alle bestaansredenen van de hypothetische God zal verplaatsen.

Zie:

De wereld wordt bestuurd door wiskundige wetten -Niet God!

4. Als er een God is, hoe is zo'n wezen dan tot stand gekomen? De Big Bang Theorie is, op het eerste oog, een wonderbaarlijk simpel idee. Ik heb echter nooit een dergelijk idee gehoord met betrekking tot de schepping van God zelf. Het probleem is het idee dat niemand God kent.

Aangezien je nooit volledig kunt bevatten wat God is, is het zinloos om te vragen 'Hoe is zo'n wezen in het bestaan geroepen?'; zo'n vraag stelt grenzen aan wat 'zo'n wezen' is. Deze grenzen zouden arbitrair en ongeldig zijn. Voor meer argumenten met betrekking tot dit punt zie:

Ultimate explanations

5. Mensen die veel kennis hebben over de wetten van het universum, zoals we het tot nu toe begrijpen, zien God niet als een factor die absoluut vereist is om een werkbare hypothese voor de wereld om hen heen te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan Albert Einstein, Carl Sagan, Isaac Asimov, David Suzuki, Arthur C. Clarke etc. Ik heb het hier over mensen die veel kennis hebben over een groot aantal wetenschappelijke en filosofische wetenschappen. Ik geloof dat het geloof in een almachtig wezen een intellectuele zwakheid is, net als de behoefte aan een hiernamaals om aan angst voor de dood te ontkomen.

Het is een duidelijk kenmerken van intellectuele zwakheid om je overtuigingen te baseren op de imitatie van ideeŰn en overtuigingen van anderen. Dit is als de houding van een kind dat zijn vader nadoet. De belangrijkste reden dat vele academici niet in God geloven is de lange geschiedenis van de strijd tussen de Christelijke kerk en de wetenschap, begonnen met Galileo. Wetenschap en religie worden om deze reden als onverenigbaar gezien. De Islam is nooit in strijd geweest met de wetenschap. Sterker nog, de wieg van de moderne wetenschap stond in de Islamitische wereld.

6. Veel religieuze werken lijken gebaseerd te zijn op gokwerk en pure creativiteit. De ouderdom van de Aarde, de ouderdom van de Homo Sapiens, de geschiedenis zoals die heeft plaatsgevonden over duizenden jaren lijkt te verschillen van religie tot religie en, belangrijker, van de objectieve bevindingen van archeologen, geologen, biologen, etc.

Zie:

Wetenschappelijke feiten hebben bewezen dat religieuze argumenten voor en begrip van het bestaan volledig onjuist is!

7. Ik zou niet half zoveel genieten van Monty Python als ik een the´st zou zijn. Maar nu serieus: Ik heb gelezen dat bij een hoog percentage van Katholieke Priesters uit New York parano´de schizofrenie is vastgesteld door de MMPI (Ik denk dat het ongeveer 60% was, ruim 1000 keer het nationale gemiddelde. Misschien kan iemand mij de referentie sturen…). Ook epilepsie cijfers en religiositeit staan in hoge in verband met elkaar. Met andere woorden, zieke mensen worden vurig religieus. Ik vertoon geen symptomen van schizofrenie of epilepsie.

Wat je hier beschrijft is het fenomeen dat mensen proberen Christen te zijn, ondanks overweldigend bewijs dat de doctrines enorme en fundamentele tegenstrijdigheden bevat. Vooral de priesterlijke levensstijl (een fenomeen dat niet bestaat in de Islam) is zeer tegennatuurlijk en het is niet te verbazen dat mensen hierdoor ietwat vreemd gedrag gaan vertonen.

8. Ik heb nooit het verschil kunnen zien tussen de Kerstman, de Paashaas, God, het Koekjes Monster, of uitzonderlijk roze onzichtbare eenhoren. Al deze personen en fenomenen leken verhalen, waar je uiteindelijk te oud voor werd, die verteld werden door ouders.

Zo, je hebt dus nooit begrepen wat God is. Geen ongewoon probleem gezien de verdraaide uitleg die er in het (Post?) Christelijke Westen over God gegeven wordt. Zie voor een duidelijke uitleg:

OkÚ dan, Overtuig me maar - waarom zou ik Islam accepteren?

Van nu af aan zal ik het vooral hebben over waarom ik geen Christen ben.

9. Ik heb over religie gedebatteerd met vele de´sten (waarvan ik er 3 heb bekeerd tot het athe´sme). De meeste konden zelfs de meest simpele tegenstrijdigheden in hun geloofssysteem niet verklaren. De meeste offeren veel op voor hun geloofssystemen en voelen zich daarom onrustig wanneer zij geconfronteerd worden met ideologische impasses. Dit leidt ertoe dat ze niet nadenken over de tegenstrijdigheden; het is beter om de kop in het zand te steken (vermijdingsgedrag) dan om de onenigheid te confronteren en het geloofssysteem zo nodig aan te passen, wat nog meer ongerijmdheden kan veroorzaken. Om deze redenen geloof ik dat we over de hele wereld praatgroepen voor Anonieme Geloofsfanatici op moeten zetten om Christenen en volgers van andere culten te helpen met afkicken van hun hersenspoelende culten.

Ik ga ervan uit dat je met 'de´st' eigenlijk Christen bedoelt. Als dit zo is, kan ik niet echt klagen over wat je hier beweert. De beschrijving is volledig in overeenstemming met Christelijke fanatici. Ik herinner mij een discussie die ik had met een aantal Christenen over de tegenstrijdigheden in hun doctrines. Iedere tegenstrijdigheid wordt voor hen een 'goddelijk mysterie' welke het 'het beperkte menselijke verstand' niet kan bevatten. Ik vroeg hen of dit betekende dat ik hun geloof niet met hen kon bediscussiŰren. Ze zeiden, "Ja - precies!". Mijn reactie was " Dan zijn jullie onredelijk, is jullie geloof onredelijk, en is er eigenlijk geen reden om met jullie te praten - Tot Ziens".

10. Als student psychologie heb ik te maken gehad met Gazzanigga gespleten persoonlijkheid studies en talloze studies over persoonlijkheidsstoornissen door neurotransmitterinfusie. Dit soort operaties en medicijnen die de synaps en neuronen be´nvloeden kunnen het menselijke persoonlijkheidsprofiel radicaal veranderen. Het fundamentele bewustzijn, herinneringen, zeden, reacties, vermogen om op te nemen, motorische functies: iedere functie in de hersenen die hypothetisch als onderdeel van het verstand en de ziel beschouwd kan worden kan en wordt aangetast door deze behandelingen. Waarom zou de ziel veranderen als gevolg van fysieke veranderingen in de hersenen? Is het niet veel eenvoudiger om te geloven dat deze persoonlijkheidsfuncties direct in verband staan met processen in de hersenen en niet met een soort intermediaire, bovennatuurlijke ziel die geen functie heeft?

Dit is niet echt een belangrijk thema in de Islam. God schonk de mens een ziel en dit is gedefinieerd in de Koran als "God blaast in de mens van Zijn geest". Wat is deze geest? Mohammed (saws) werd deze vraag gesteld en het antwoord is opgenomen in de Koran: "En zij stellen u vragen betreffende de Geest. Zeg: "De Geest is op bevel van mijn Heer: en er is u slechts een weinig kennis van gegeven"." Soera 17 vers 85

11. De geschiedenis heeft aangetoond dat de standpunten of ideologieŰn met de meest agressieve doctrine de meeste kans hebben om door de eeuwen heen te overleven. In de Christelijke en Islamitische geschiedenis zijn talloze voorbeelden van deze agressieve houding aan te wijzen. Daarom zijn dit vandaag de dominante ideologieŰn.Waarom zouden precies de meest agressieve ideologieŰn per sÚ juist zijn?

De Islam is niet agressief. Assertief misschien, maar niet agressief. Agressie is een zonde in de Islam terwijl het in het Christendom vanaf de tijd van Augustus toegestaan was om mensen te dwingen zich tot het Christendom te bekeren. In de Islam is het altijd verboden geweest om mensen te dwingen zich tot de Islam te bekeren. Dit is gebaseerd op een directe bevel in de Koran:

Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de duivel verloochent en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. Allah is Alhorend, Alwetend.

Koran Sura 2 vers 256

 

12. Veel van de getuigenissen over het bestaan van een ultieme waarheid of God zijn afkomstig van Christenen en Moslims die beweren dat zij God "gevoeld" hebben door middel van een spirituele extase die zij hebben ervaren tijdens een "religieuze ervaring". Ik ervaar echter gelijksoortige gevoelens wanneer ik 's nachts onder een wolkeloze hemel op een heuveltop zit en de Aarde "voel" als een gigantisch ruimteschip dat door het Melkwegstelsel schiet. Ik word dan zo overmeesterd door de immensiteit en schoonheid van dit alles dat ik voor uren zit te staren. Ik begrijp echter nog steeds de fundamentele principes achter hoe het gehele universum in elkaar zit, en aan geen van deze principes komt een God te pas.

 

Je begrijpt misschien sommige basisprincipes achter hoe het universum is ontstaan maar als je een onderzoekende geest had zou je jezelf afvragen waar deze principes vandaan komen. Voor een leergierig persoon moet er altijd een diepere verklaring zijn voor wat hij ziet. Het volstaat niet te zeggen dat het universum is zoals het is zonder te zoeken naar diepere verklaringen, net zoals het niet volstaat om te zeggen dat gras groen is "omdat het gewoon zo is". Iemand met een goed verstand is altijd op zoek naar betere verklaringen en deze verklaringen zullen uiteindelijk leiden tot de realisatie dat God bestaat.

Om te begrijpen waarom, zie de pagina:

OkÚ dan, overtuig me maar - waarom zou ik Islam accepteren?

13. Om iets te geloven met een overtuiging die het stellen van vragen uitsluit ligt niet in mijn vermogen. Ik kan het gewoonweg niet. Ik ben een onderzoekend persoon en ik heb het al eerder mis gehad, dus waarom zou dit niet weer gebeuren in de toekomst? Het blindelings geloven in een liefhebbende god is in mijn ogen absurd, om de simpele reden dat het van mij vraagt, mijn verstand buiten werking te stellen.

Dit was misschien jou ongelukkige ervaring met het Christendom maar je zult niet dezelfde houding vinden in de Islam. Wanneer je de Koran leest zul je ontdekken dat het vol lof staat voor mensen die hun verstand gebruiken (de achtergrond van deze website is een vers dat op verschillende plaatsen in de Koran herhaald wordt en betekent "voor mensen die nadenken") en nalaten om je verstand te gebruiken wordt afgekeurd. Hier is een voorbeeld van zo’n vers:

De ongelovigen gelijken op hem, die schreeuwt naar hetgeen niets hoort, het blijft een roep en een schreeuw. Zij zijn doof, stom en blind, zij begrijpen dus niet (dit is in sommige betere vertalingen "zij gebruiken hun verstand dus niet").

Koran Soera 2 vers 171

 

14. Religie is in het verleden veel te vaak gebruikt als rechtvaardiging voor grote misdaden begaan door de mens. Koningen hebben hun onderdanen vaak verzekerd dat zij het goddelijke recht op alleenheerschappij hadden, of dat zij zelf afstammelingen waren van God en daarom zelf Goden. Marteling, genocide, racisme, slavernij, invasie, massaverkrachting, en oorlog zijn allemaal gerechtvaardigd onder het mom van goddelijke autorisatie. Dit vertegenwoordigt voor mij het idee dat religie een machtig wapen is, gebruikt door diegenen geslagen met macht voor onscrupuleuze doeleinden (was dat poŰtisch of niet?!). Ik wil, naast wat mens zijn alleen al over mij zegt, niet geassocieerd worden met zulke vuile daden.

Het is interessant om vast te stellen dat je ervoor koos om dit onder de redenen waarom je het Christendom afwijst zet, en je vervolgens toch alle religies generaliseert. Deze generalisatie is niet gerechtvaardigd. Vanuit een Islamitisch perspectief is elke vorm van georganiseerde kerkelijke hiŰrarchie en elke notie van goddelijk recht van koningen gelijk aan het creŰren van een rivaliserende autoriteit naast God zelf, en dus een verboden zonde. Ieder individu is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen redding, wanneer noodzakelijk door het uitdagen van wereldlijke autoriteit.

Zie ook:

Zoveel kwaad is gedaan in de naam van God.

15. De kerk maakt te vaak schijnbewegingen en fouten. Als aan het hoofd van de kerkelijke hiŰrarchie werkelijk een godheid zou staat (zoals de meeste beweren), dan zou de kerk niet zulke klinkende fouten maken. Het komt door het verlangen om een goddelijk imago te behouden dat de kerk het verafschuwd om fouten toe te geven, totdat de fout belachelijk voor de hand liggend is geworden. (b.v. Galileo)

Er bestaat geen kerk in de Islam. Alle mensen zijn gelijkwaardig voor God, direct verantwoordelijk voor zichzelf, en allen evenzeer in staat tot het maken van fouten.

Zie ook:

Er bestaat geen kerkelijke hiŰrarchie in de Islam

16. Wanneer ik de problemen aanwijs die ik heb met iedere individuele sekte onder de Christelijke paraplu, zullen Christenen zichzelf vaak verdedigen door te zeggen "Ja ja, ZIJ zijn geen echte Christenen, maar mijn kerk, of ik, WEL". Dit is zo gewoon dat er voor elke claim van ware Christelijkheid waarschijnlijk meer dan honderd andere sektes zijn die deze groep kastijden als valse Christenen.

Zo’n soort excuus bestaat niet voor Moslims. Het wordt beschouwd als een verschrikkelijke zonde om over een andere persoon, die zelf zegt Moslim te zijn, te zeggen dat hij geen Moslim is. Iedereen die zijn geloof openlijk verklaart ('de shahada zegt') moet beschouwd worden als een Moslim door alle andere Moslims.

17. Kerkelijke leerstellingen zijn seksistisch, bevooroordeeld, arrogant, inconsistent, en vol van op autoriteit gebaseerde verklaringen in plaats van rationele verklaringen, en daarom geen goede leidraad voor het leren van een goede levensfilosofie.

Omdat er geen kerk bestaat in Islam is er geen obstakel in het leren hoe een goed leven te leiden. Zie ook het antwoord op punt 15.

18. De Bijbel bevat letterlijk honderden dubbelzinnigheden, tegenstrijdigheden, leugens, en toeschrijving aan God van verschrikkelijk kinderachtig gedrag. Iedereen die dit niet toegeeft heeft de Bijbel echt niet serieus gelezen of heeft een enorm bord voor zijn kop wanneer hij de Bijbel leest. De Bijbel is gezwam, dit valt ABSOLUUT niet te ontkennen. Afgezien daarvan bestaan er talloze verschillende versies van het boek. Het wordt constant bijgewerkt (lees "herschreven")naar de wensen van de kerkelijke leiders verantwoordelijk voor die specifieke versie van de Bijbel. Er bestaat niet zoiets als "De Bijbel". Het is als zeggen "De Apple is beter dan de IBM". Welke Apple? Welke IBM? Welke Bijbel? De excuses die Christenen maken voor de inconsistenties in de Bijbel zijn extreem zwak en roepen herinneringen op aan de soort excuses die onwrikbare wetenschappers maakten wanneer ze een oud dogma wilden beschermen waaraan ze zich koppig bleven vastklampen.

Zie het contrast met de Koran. Met de Koran bestaan dit soort problemen in het geheel niet. Zie:

The Amazing Qur'an

19. Het antropocentrische standpunt is een zeer gevaarlijk standpunt voor de mens in deze fase van onze geschiedenis. Mensen, zelfs athe´sten, geloven om een of andere reden dat het universum voor hÚn bestaat, en dat we niet vernietigt zullen worden omdat ons bestaan een of ander doel zou hebben. Dit denkbeeld heft verantwoordelijkheid op. Om als soort te overleven, en persoonlijk denk ik dat er een goede kans voor ons bestaat, moeten wij ons realiseren dat het universum even onwetend is over ons bestaan als iedere andere molecuul lucht, en dat het er niets om geeft of wij ons nu voortplanten en het universum vullen of opgeblazen worden door een atoombom. Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen overleven. We moeten niet rekenen op een soort almachtige Pappie die alles weer goed maakt wanneer we het volledig voor onszelf verpest hebben en ons lesje hebben geleerd. Als we het eenmaal voor onszelf verpest hebben, hebben we het voor onszelf verpest. Religies propageren een antropocentrische houding, ten nadele van onze soort. Het is om deze reden dat ik mij actief verzet tegen het Christendom en elke andere antropocentrische religie.

Islam is niet antropocentrisch:

Voorzeker, de schepping der hemelen en der aarde is groter dan de schepping der mensen maar de meeste mensen beseffen het niet.

Koran Sura 40 Vers 57

20. De rol van religie is uitgespeeld in de geschiedenis. Religie was een van de belangrijkste culturele invloeden in het samenbrengen van mensen in hechte gemeenschappen. Dit maakte het voor het menselijke ras mogelijk om haar zwaarste tests te doorstaan. We zijn nu echter aangeland in onze adolescentie en het is tijd om onze kinderdromen op te geven. We moeten snel volwassen worden voordat we degenereren tot een van de drank/verkeer,overdosis of zelfmoord statistieken onder tieners in het ‘overlevende intelligente- rassenboek’ van het Universum. Ik zou graag onderdeel zijn van de groep die opgroeit en niet van de groep die zich blijft vastklampen aan hun kinderjaren.

 

Jouw argument is hier nogmaals op generaliserende wijze toegepast op alle religies, op basis van jouw perceptie van Christelijke geloofsvoorstellingen. Het concept van geloof in de Islam verschilt kwalitatief van het Christelijke concept, en jou analogie kan dus nooit kloppen.

Zie vooral

The Sin of Disbelief

21. Niemand heeft me duidelijk uitgelegd waarom de mens meer recht heeft op een ziel en een hiernamaals dan andere dieren. Wanneer ontvingen wij een ziel (bij de geboorte, tijdens conceptie, ten tijde van de doop, nooit)? Waarom krijgen dolfijnen geen ziel? Er zijn vele onbeantwoorde vragen m.b.t het Christendom: kunnen wij contraceptie, toasters, en ijskasten gebruiken? Geen van deze dingen worden genoemd in het zogenoemde ‘woord van God’. Als God het heilige boek had geschreven, waarom schreef Hij dan sommige gedeelten op allegorische wijze en andere gedeelten letterlijk, zonder de ÚÚn duidelijk van de ander te onderscheiden. Samenvattend; als de Bijbels bedoeld zijn als gebruiksaanwijzingen voor het leven zijn ze wel erg slecht geschreven en zeer verwarrend en onduidelijk over de meest simpele zaken. Ik weet zeker dat God het veel beter had kunnen doen. Het is veel logischer dat het niet de werken van God zijn maar de werken van mensen die pogen hun kudde onder controle te houden.

God hÚÚft de mens een veel beter boek dan de Bijbel gegeven als handboek voor het leven -dit is de Koran:

Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel, een richtsnoer voor de godvrezenden.

Koran Sura 2 Vers 2

22. Vanaf het begin der tijden hebben religies geprobeerd de toekomst te voorspellen en voorspelden het, zonder uitzondering, verkeerd. Afgezien van deze beschamende geschiedenis voorspellen religieuze leiders nog steeds regelmatig de datum van een of ander Armageddon of toekomstige aardse gebeurtenis (zoals de wederopstanding van verjaagde vrouwen: zoals we recentelijk in AustraliŰ hebben kunnen zien). Sommige van deze evangelische types vertellen hun kudde dat "God mij verteld heeft om 3 miljoen bij elkaar te krijgen voor het eind van de week". De enige reden dat op deze wijze afzetten van de schaapachtige videoverslaafde Christelijke horde nog een spoor van moraliteit lijkt te vertonen is dat degenen die worden afgezet zo ongelofelijk dom zijn.

 

Nogmaals generaliseer je met dit argument alle religies om iets wat je ziet in het Christendom. Deze ervaring is Moslims vreemd.

23. Elk van deze redenen kan mogelijk verworpen worden, maar bij elkaar opgeteld nemen ze toe aan overredingskracht, totdat er uiteindelijk, in mijn ogen, maar ÚÚn optie voor mij overblijft: athe´sme. Sinds deze lijst op het Internet is gezet hebben een aantal mensen iets bijgedragen en ik hoop dat meer mensen fouten zullen aanwijzen, toevoegingen zullen suggereren, en een betere uitleg van bepaalde punten zullen eisen. Iedereen mag dit gebruiken zoals zij willen, behalve als het mij in de problemen brengt.Jeff.

Naar mijn bescheiden mening zijn al jou 22 redenen verworpen.

Home Terug Neem contact met ons op! Zoek iets op de website Links naar andere webpagina’s