[1] Bekering tot het Jodendom vereist dat je liegt tegen je kinderen en alle andere mensen door te zeggen dat je behoort tot het Joodse ras, b.v. dat je ouders uit Egypte werden geleid door Mozes etc. Alleen door middel van zulk soort grove hypocrisie zal je misschien door sommige Joden een beetje als Jood geaccepteerd worden.

[2]In "De Nieuwe Katholieke Encyclopedie" kunnen wij een glimp opvangen van hoe het concept van de Drie-eenheid pas 400 jaar na Jezus (vzmh) geďntroduceerd werd in het Christendom:

"…..Het is in de tweede helft van de 20e eeuw moeilijk om de openbaring, evolutie van de doctrine, en theologische uitwerking van het Mysterie van de Drie-eenheid duidelijk en helder te verklaren. Discussie onder aanhangers van de Drie-eenheid doctrine, onder zowel Rooms Katholieken als anderen, presenteert een ietwat onduidelijk beeld. Er zijn twee dingen aan de hand; Er bestaat een erkenning onder de exegeten en Bijbeltheologen, waaronder een constant groeiend aantal Rooms Katholieken, dat men niet zonder voorbehoud zou mogen spreken over Drie-eenheid in het Nieuwe Testament. Parallel hieraan bestaat de erkenning onder historici en systematische theologen die het dogma bestuderen, dat als men spreekt over Drie-eenheid zonder enig voorbehoud, men het heeft over het laatste deel van de 4e eeuw en niet over de periode van het ontstaan van het Christendom. Pas aan het eind van de 4e eeuw werd het definitieve Drie-eenheiddogma van 'ةén God in Drie Personen' diepgaand geassimileerd in het Christelijke gedachtegoed en leven…Dit was het product van 3 eeuwen doctrinaire ontwikkeling."

"De Nieuwe Katholieke Encyclopedie" Deel XIV, p.295.

[3] Geciteerd uit http://www.aliasoft.com/themes/clark.html 

[4] Uit the alt.atheism .newsgroup

[5] Verschaft door: Het Instituut voor Islamitische Informatie en Educatie P.O. Box 41129 Chicago,IL 60641-0129 - Herdrukt met toestemming van de Wereldvergadering van Moslimjeugd (WAMY), P.O. Box 10845, Riyadh 11443, Saudi Arabie.