Wat vindt je van Islamitische terroristen? 

Als terrorisme het terroriseren van een bevolking betekent dan is dit onislamitisch. Het is onislamitisch omdat het mensen angstig maakt. Dit heeft niets te maken met de Islam. Moslims wensen slechts dat de mens angst heeft voor God alleen, niet voor andere mensen.

Er zijn mensen die het idee haten om slechts angst te hebben voor de woede van God. Zij stellen zichzelf op als vijanden van God en de Moslims. Zij zullen misschien proberen om mensen ertoe te dwingen om iets anders te vrezen dan God. Door dit te toen zijn zij op zijn minst zelf gematigde terroristen. Wanneer zij de Islam bestrijden, hebben de Moslims de plicht om deze macht tegen te gaan - met geweld wanneer dit nodig, effectief en beslissend zou zijn. Op deze manier hebben alleen degenen die zelf 'terroristen' zijn te vrezen van geweld van de kant van Moslims.

Naar de volledige onverenigbaarheid van het alleen angst hebben voor God en de angst voor mensen wordt verwezen in vers 2:257 van de Koran:

"Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de duivel verloochent en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is."

Onwetende mensen zullen misschien verkondigen dat er zoiets bestaat als een Islamitische terrorist. Die bestaat niet.

Moslims willen niet dat je hen vreest. Zij hopen slechts dat je jouw leven zult leren toewijden aan het behagen van Allah en het vrezen van Zijn ongenoegen.

Kun je een voorbeeld geven van een duidelijk terroristische daad?

Wat is er gebeurd in Algerije?

Home Terug Neem contact met ons op! Zoek iets op de website Links naar andere webpagina’s