Hoe reageer je op wat Christenen zeggen over de Islam?

Er bestaat onvermijdelijk een fundamenteel verschil tussen de manier waarop Moslims het Christendom zien en de manier waarop Christenen de Islam zien. Omdat Mohammed kwam toen het Christendom al was gevestigd, zag de religie die voortkwam uit de missie van Mohammed het Christendom als een religie die gecorrigeerd moest worden omdat het de leringen van Jezus verdraaid had. In tegenstelling tot de Moslims staan de Christenen voor een keuze. Of de Islam is de ware religie, Mohammed is een echte profeet en Christenen zouden Moslims moeten worden, of de Islam is een grote leugen en moet dus in zijn geheel bestreden worden. Dit verschil in perspectief betekent dat kritiek van Moslims op het Christendom meestal mild is, en slechts gericht op dيe aspecten van het Christendom welke beschouwd worden als verdraaiingen van de leer van Jezus, terwijl Christelijke kritiek op de Islam probeert ieder aspect van de Islam, dat geloofwaardigheid geeft aan de boodschap van de Islam, probeert in diskrediet te brengen. De situatie is nog moeilijker voor aanhangers van de leer van de drie-eenheid en de reddingsdoctrine. Voor zulke mensen is redding gegarandeerd door het geloof in de incarnatie van God in een mens. Iedere twijfel aan deze doctrine is gelijk aan helemaal niet geloven in de doctrine. Overwegen dat de Islam mogelijk de ware religie is weerspiegelt precies deze twijfel. Dit maakt de keuze nog grimmiger: overwegen dat de Islam de ware religie is of de Islam bestrijden.

Christelijke aanvallen op de Islam dateren uit de tijd van de Kruisvaarttochten gedurende welk de 'Westerse Cultuur' voor het eerst een waar identiteitsgevoel ontwikkelde. Deze identiteit werd gedefinieerd als fundamenteel vijandig aan de Islam. Niet de Islam zoals het werkelijk is, maar een schaamteloos pakket leugens over de Islam. Om dergelijke dingen te noemen lijkt misschien wat vreemd, aangezien het zo ver in het verleden ligt. Niettemin blijft het niveau van onwetendheid over de Islam verbazen. Deze onwetendheid komt gedeeltelijk voort uit de volhardendheid van de Christelijke reactie op de Islam - namelijk, om erover te liegen. Het soort leugen is natuurlijk veranderd omdat de waarheid uiteindelijk overwint. De aantijgingen dat Moslims Al-Lut (een preÔslamitische heidense maangod) aanbidden, of dat het gebruik van de eretitel "wij" in de Koran duidt op een meervoudigheid of drie-eenheid van God, of dat Moslims losse zeden hebben, of dat Mohammed de primaire Islamitische afgod was, zijn niet langer ook maar enigszins houdbaar, alhoewel sommige Christenen deze aantijgingen nog steeds uiten. De aantijgingen die dezer dagen in de mond worden genomen om de Islam in diskrediet te brengen concentreren zich op een aantal dingen die geen van allen houdbaar zijn na nauwkeurig onderzoek. Ik wil hier niet mee zeggen dat iedereen die deze aantijgingen uit een leugenaar is - dit is zeker niet het geval. Ik ga er liever vanuit dat het meestal zo is dat men zَ graag iets dat de Islam ook maar vagelijk in diskrediet kan brengen wil vinden, dat men overhaaste en domme conclusies trekt. Of het voorgaande gebeurt, of men houdt opzettelijk iets achter dat men weet, en presenteert zo dus maar de helft van de waarheid. Deze aantijgingen worden vervolgens constant herhaald zonder dat er aandacht aan wordt geschonken aan het doen van behoorlijk onderzoek.

Ik zal ingaan op een aantal categorieŽn van aantijgingen om dit punt te illustreren. De volgende links geven een reactie op de aantijgingen die gemaakt worden op de "Anwsering Islam" website (zie externe links pagina).

De Koran bevat interne tegenstrijdigheden!

De Koran bevat grammaticale fouten!

Ik wil op dit punt mijn dank te betuigen aan Abdel Haleem, Professor Arabisch en Islamologie aan de School for Oriental and African Studies (SOAS) in Londen, voor de hulp die hij heeft geboden. Hij was zo goed om mij te helpen door mij de antwoorden te verschaffen op de vragen die gesteld worden in de bovenstaande links, vooral de uitleg van de grammaticale kwesties waarvoor ik in het geheel niet gekwalificeerd ben.

Als reactie op de grammaticale aantijgingen suggereerde Abdel Haleem: "De auteurs van deze pagina zouden de tijd moeten nemen om Klassiek Arabisch en Koranische stijl te bestuderen (Asaaliib al-Bayaan), dan zouden ze zulke fouten misschien niet maken."

Home Terug Neem contact met ons op! Zoek iets op de website Links naar andere webpagina’s