Wat is de Islamitische mening over homoseksualiteit?

Er bestaat geen twijfel over het feit dat homoseksualiteit in de Islam gezien wordt als een zonde. Volgens de Islamitische opvatting is homoseksualiteit een grote fout (zoals elke zonde die niet begaan wordt met kwade intenties). Mensen zijn van nature niet homoseksueel. Mensen worden homoseksueel door de invloed van hun omgeving. Van kritieke invloed is de omgeving gedurende de pubertijd. Suggesties, ideeŽn & vreemde dromen zijn symptomen van verwarde pogingen om nieuwe, plotselinge seksuele verlangens te begrijpen en worden vaak te snel geÔnterpreteerd als bewijs dat iemand een bepaalde seksualiteit heeft. Als de bewuste persoon dan ook nog homoseksuele daden begaat wordt de conclusie dat hij/zij homoseksueel is nog sneller getrokken.

Het menselijke instinkt kan onderworpen worden aan de wil. Seksualiteit is een identiteitskeuze, die volgt op gedragskeuze, die weer volgt uit de keuze waar we seksuele fantasieŽn over hebben. Mensen zijn, in tegenstelling tot dieren, in staat om hun gedachten te beheersen door hen te stimuleren of af te wijzen. Hoe dan ook, als deze wilsvrijheid niet erkend wordt is het gemakkelijk om in een bepaald gedragspatroon terecht te komen. Dit gedragspatroon begint met de acceptatie van een bepaalde hypothese over jezelf als de waarheid, en niet een mogelijke keuze (ookal zijn de opties soms moeilijk). Bijvoorbeeld: "Ik ben lui", kan door iemand als de waarheid geaccepteerd zijn. Wanneer de persoon die dit denkt de hele morgen in bed ligt observeert hij deze passiviteit als bewijs voor de bewering, "Ik ben lui". Wanneer hij er keer op keer voor kiest om in bed te blijven liggen groeit, in zijn ogen, het bewijs dat hij lui is, totdat dit idee een onderdeel wordt van zijn identiteit. Het idee kan zich zelfs op fysieke wijze manifesteren en zijn fysiologie en psychologie beÔnvloeden. Dit proces kan zich gemakkelijk voordoen met betrekking tot ieder goed of slecht idee dat iemand heeft over zichzelf, gebaseerd op bewijs ontleend aan het eigen gedrag. Het idee kan zijn, "ik ben homoseksueel", of, "ik ben tevreden", of, "ik hou van veel eten". De waarheid is dat je bent wat je kiest te zijn; je doet wat je kiest te doen; je denkt wat je kiest te denken. Er zit misschien veel tijd tussen de oorzaken (de keuzes) en de gevolgen maar iedereen kan zichzelf veranderen. Er zijn afgekickte drugsverslaafden, afgekickte gokverslaafden en ex-homoseksuelen. Voor al deze zonden geldt dat voorkomen 1000 keer beter en veel makkelijker is dan genezen.

Het wordt soms gesuggereerd dat homoseksualiteit afhankelijk is van genetische aanleg en dat mensen met deze 'aanleg' dus slachtoffers zijn in plaats van zondaren. Hoe dan ook, de ontvankelijkheid voor sommige andere dingen, zoals gokken of alcoholisme, komt waarschijnlijk ook deels door genetische aanleg. Men zou kunnen beargumenteren (en dit is ook gebeurd), dat mensen de genetische aanleg hebben om ontrouw te zijn aan hun partner. Dit factoren maken het echter nog steeds niet juist om ontrouw te zijn, noch voorkomt het dat ontrouw beschouwd wordt als zondig. Zelfs als iemand er een aanleg voor heeft zal het drinken van alcohol nog steeds als zondig beschouwd worden in de Islam. Zoals elke ex-alcoholist je zal vertellen, is de enige manier om van alcohol af te komen om nََit meer een druppel aan te raken na gestopt te zijn. Het is een lang en zwaar proces maar je leven is beter zonder. Wanneer een bepaald verlangen eenmaal verbonden is met je identiteit, en je er op een of andere manier aan verslaaft raakt, zal het altijd makkelijk blijven om er naar terug te keren - je bent niet in staat de bevrediging te vergeten. De moeilijke taak is om de slechte gevolgen van het verlangen niet te vergeten zoals de katers, het verlies van geld, de zelfhaat of het gevoel van verlies over wat je allemaal hebt gemist. Maar als je jezelf wilt beteren moet je deze dingen altijd onthouden zodat de vroegere verlangens ontkoppeld kunnen worden van je nieuwe identiteit.

Zie ook:

Het Islamitische concept van de zonde.

Home Terug Neem contact met ons op! Zoek iets op de website Links naar andere webpagina’s