Islam jest jedyna prawdziwą uniwersalną religią.

Islam jest religią zbudowaną na naukach wszystkich proroków. Jest to religia, która została nakazana pierwszym ludziom na ziemi. Jest to religia Noego, Abrahama, Mojżesza, Jezusa i Muhammada oraz wszystkich pozostałych proroków (pokój niech będzie z Nimi) od początku istnienia człowieka.

Większość głównych religii na świecie pochodzi z czystego Islamu i tylko przez brak nauczania, zapomnienie lub umyślne sfałszowanie zostały one zmienione. Judaizm uważa, że Żydzi są narodem wybranym - ten status Żyda może być nabyty tylko z urodzenia [1] i stanowi o wyższości Żyda nad nie-Żydem (gojim) w cokolwiek by on nie wierzył. Chrześcijaństwo utrzymuje, że trzeba wierzyć w różne doktryny, z których podstawową charakteryzującą “Chrześcijan” jest wiara w “zbawienie” (np. że Jezus (pokój z Nim) umarł za grzechy wszystkich ludzi, że Allah stanowi Trójcę Świętą, itd.). Ta doktryna, jak kościół (katolicki) sam przyznaje [2], rozwinęła się nie wcześniej jak kilka wieków po Chrystusie, więc nie może odnosić się do czasów przed Jezusem i jego wczesnych naśladowców. W przeciwieństwie do tego Islam ma proste przesłanie, które dotyczy wszystkich ludzi przed Muhammadem (pzn) i wszystkich po nim:

“...Oni mówią: "Nikt nie wejdzie do Ogrodu, prócz wyznawców judaizmu lub chrześcijan." Takie są ich pragnienia. Powiedz: "Przytoczcie wasz argument, jeśli jesteście prawdomówni!" Tak! Ten, kto poddał całkowicie swe oblicze Bogu i czyni dobro, będzie miał nagrodę u swego Pana. I tacy nie doznają żadnego lęku ani też nie będą się smucić.”

Koran 2:111-112

Słowo “poddał” użyte w tym cytacie to “aslama”. Od tego słowa pochodzi nazwa “Islam” oznacza “całkowicie poddany”. Nazwa ta nie ma żadnego związku z obszarem lub jakimś szczególnym zdarzeniem z historii; to jest jedyna, prawdziwa i najbardziej uniwersalna religia z uniwersalną nazwą:

Słowo “Islam” oznacza dobrowolne poddanie się woli Allaha.

Strona główna Powrót Szukaj na stronie Kontakt! Dodatkowe linki