Het zijn niet je daden door middel waarvan je naar de hemel gaat, maar een persoonlijke relatie met God!

De Koran behandelt dit punt in het volgende vers:

"Allah belast geen ziel boven haar vermogen. Voor haar is wat zij verdient en tegen haar is ook wat zij verdient. 'Onze Heer, straf ons niet als wij vergeten of een fout hebben begaan, Heer, en belast ons niet, zoals Gij degenen, die voor ons waren hebt belast; Onze Heer belast ons niet met datgene, waarvoor wij de kracht niet hebben (het te dragen), wis onze fouten uit en schenk ons vergiffenis en wees ons barmhartig; Gij zijt onze Meester, help ons daarom tegen het ongelovige volk."

Koran Sura 2 Vers 288

Wij begrijpen hier vooral uit dat er twee factoren worden overwogen voor het betreden van het Paradijs:

1 .Je daden

2 .De genade en vergevingsgezindheid van God.

Een onderdeel van de Genade van God is dat Hij goede daden kan vermenigvuldigen, terwijl Hij slechte daden niet zal vermeerderen.

In een Hadith (uitspraak van de Profeet Mohammed):

Zei de Apostel van Allah (vrede zij met hem), "Als een persoon Islam oprecht accepteert zal Allah al zijn vroegere zonden vergeven, daarna begint de optekening van de rekening: de beloning voor zijn goede daden is 10 tot 700 maal voor elke goede daad en een slechte daad zal tellen zoals hij is (als n), tenzij Allah hem vergeeft."

Sahih al-Bukhari

Persoonlijke relatie?

Als we voor een moment stil staan bij wat een 'persoonlijke relatie' precies inhoudt kunnen we concluderen dat wij alleen onze mens tot mens relaties als voorbeeld hebben. De relatie met God kan niet hetzelfde zijn. In sommige opzichten is het als een menselijke relatie maar in andere opzichten erg verschillend.

Een mens tot mens relatie Een mens tot God relatie
Het beginpunt van de relatie is wanneer we elkaar goed beginnen te kennen.

God weet absoluut alles: Hij kent al onze gedachten. We kunnen God kennen door middel van de bestudering van Zijn schepping en het bestuderen van Zijn openbaringen.

Wat is het concept van God in Islam?

 

Door middel van deze kennis kunnen wij waarde aan elkaar hechten en uiteindelijk van elkaar houden. We kennen God omdat we de schoonheid en waarde van Zijn schepping zien en weten dat werkelijke waarde slechts afkomstig kan zijn van het werkelijk goede, m.a.w. God. Wij zien dat God ons waardeert en liefheeft door wat Hij ons heeft geschonken. Zo kunnen wij leren om waarde aan God te hechten en Hem lief te hebben.
Wanneer mensen meer en meer van elkaar houden raken zij er meer op gericht elkaar te behagen en te helpen. Gods' liefde voor een bepaalde persoon wordt in de eerste plaats geuit d.m.v Zijn leiding -leiding in hoe goed te leven, wat te geloven en hoe te handelen; de liefde van de mens voor God zorgt dat men naar Zijn welgevalligheid streeft door de leiding die Hij gegeven heeft te volgen. Men onderwerpt zich dan vrijwillig aan de wil van God en verlangt om te streven naar al het goede. Wanneer de gelovige de ware leiding volgt zal hij/zij steeds succesvoller worden. Dit hoeft niet per s uiterlijk succes te betekenen, maar omvat in de eerste plaats innerlijke vrede: de tevredenheid van het hart en de vreugde van de ziel.
Een onderdeel van het streven elkaar welgevallig te zijn omvat een element van zelfopoffering; Wanneer iemand iets opgeeft om aan een ander te kunnen geven. God, Almachtig en Alwetend, kan nooit iets verliezen of opgeven. Niets wat Hij geeft vermindert Hem in het minste, en niets dat wij kunnen geven vergroot Hem in het minste. Hij is niet afhankelijk van ons; wij zijn afhankelijk van Hem. Aan de andere kant kunnen wij zeker iets opofferen om God te behagen. M.a.w, wij hebben het nu soms moeilijk hebben om uiteindelijk in het hiernamaals voorspoedig te zijn.

Dit is het belangrijkste element van de vrije wil. Door middel hiervan wordt het ons mogelijk plannen te maken: wij maken onze instincten ondergeschikt aan onze wilskracht om succes te kunnen hebben. Het geloof in een potentieel goede toekomst is van nature overeenkomstig met geloof in God. Zie ook

Ok dan, overtuig me maar. Waarom zou ik Islam accepteren?

Home Terug Neem contact met ons op! Zoek iets op de website Links naar andere webpagina’s