Waarom worden vrouwen onderdrukt in Islamitische landen? 

Het heeft weinig zin om in te gaan op hoe goed of slecht zogenaamde 'Islamitische landen' voldoen aan de Islamitische leerstellingen, of waarom. Ten eerste is het noodzakelijk om een aantal misverstanden uit de weg te ruimen over wat die leerstellingen zijn.

Vrouwen zijn in Gods ogen gelijk aan mannen maar hebben in sommige opzichten verschillende rollen in het leven dan mannen. Dit komt door verschillen in natuurlijke eigenschappen.

Vrouwen zijn psychologisch, fysiologisch, en biologisch anders dan mannen. Dit maakt hen meer of minder geschikt voor bepaalde verantwoordelijkheden dan mannen.

Islam erkent deze verschillen.

De onderdrukking van vrouwen is het gevolg van het hen afnemen van hun rechten. Islam geeft mannen en vrouwen rechten die in sommige opzichten verschillend zijn dan de rechten die mannen en vrouwen hebben in de Westerse wereld. Het principiŽle verschil in de manier waarop deze rechten tot stand kwamen is ook van belang. In het Westen werden vrouwenrechten pas onderdeel van de wet nadat vrouwen door een enorme politieke strijd waren gegaan, en ook deels door de noodzaak dat vrouwen als arbeiders in fabrieken werkten tijdens de 1e en 2e Wereldoorlog. Het is mogelijk dat deze situatie wordt teruggedraaid in de toekomst. In de Islam werden deze rechten 'plotseling' door God gegeven, door middel van een openbaring. Deze rechten kunnen nooit door een menselijke beslissing worden teruggedraaid. De meeste Moslims erkennen de puurheid en waarde van de Koranische wetten, zelfs als ze hen niet naleven. Het is echter van tijd tot tijd noodzakelijk om te streven naar een terugkeer tot deze wetten. Er bestaat algemene overeenstemming over het feit dat alle dingen in het leven die de moeite waard zijn soms enige strijd vereisen. 

De rechten die vrouwen in het Westen nu hebben en de rechten die Moslimvrouwen altijd hebben gehad (ten minste in theorie wanneer niet in de praktijk) overlappen elkaar nu aanzienlijk. De volgende link geeft misschien een aantal voorbeelden:

Waarom moeten Moslimvrouwen hun hoofd bedekken?

Okť dan. Wat zijn de rechten van de vrouw in Islam?

Lees het krantenartikel 'Van achter de sluier'

Home Terug Neem contact met ons op! Zoek iets op de website Links naar andere webpagina’s