Er is geen plaats voor Islam in de wereld van vandaag. Het schrijft barbaarse straffen voor en een houding die hoort in de Middeleeuwen! 

De Islam schrijft voor dat het de plicht van de staat is om de mensenrechten van haar inwoners te verdedigen. Als mensen de rechten van andere aantasten dan hebben de slachtoffers van die aantasting het recht op 'oog om oog', of 'tand om tand' of de compensatie welke de overtreder bereid is te geven. Toch is het verdienstelijker voor het slachtoffer om te vergeven en vergeten, daarmee vergeeft en vergeet God een deel van de zonden van het slachtoffer.

Wanner de slachtoffers ervoor kiezen om hun recht op te eisen is de staat verplicht om deze eis af te dwingen. Dit is niet barbaars, maar rechtvaardigheid.

Lijfstraffen kunnen dus rechtvaardig zijn. Ze kunnen ook een betere preventie van misdaad zijn en bevorderen meer sociale gelijkheid dan boetes (die de rijken minder schaden dan de armen) of gevangenisstraf (wat ook de belastingbetaler en de familie straft en bijna nooit het karakter van de crimineel verandert).

Leef je in, in de volgende situatie: Je ziet op straat een man een andere man slaan en het slachtoffer slaat terug. Begaat de tweede man een misdaad door zich te verdedigen? Natuurlijk zou het beter zijn als hij iets anders deed, maar het is zijn recht om te reageren met een gelijkwaardige actie gericht tegen de agressor

Home Terug Neem contact met ons op! Zoek iets op de website Links naar andere webpagina’s