Dlaczego kobiety są gnębione w państwach Islamu?

Odpowiadając na to pytanie trzeba by się wpierw zastanowić, czy tak zwane “państwa Islamskie” żyją zgodnie z naukami Islamu i dlaczego. Koniecznie należy wyjaśnić jakie te nauki tak na prawdę są.

Ze strony Boga kobiety i mężczyźni są równi, lecz ze względu na różną naturę mają różne role do spełnienia w życiu.

Różnią się od mężczyzn pod względem psychicznym, fizycznym i biologicznym. To czyni je lepsze od mężczyzn w spełnianiu jednych obowiązków, a gorsze w spełnianiu innych obowiązków.

Islam zauważa te różnice.

Opresje kobiet są wynikiem pozbawienia ich praw. Islam daje mężczyznom i kobietom prawa, które różnią się w niektórych aspektach od tych, jakie posiadają oni w świecie Zachodu. Ważna jest główna różnica w sposobie przyznawania tych praw. Na Zachodzie uprawnienia kobiet są częścią prawa, które zostało im przyznane tylko dzięki politycznej walce jaką musiały stoczyć i częściowo dzięki konieczności pracy kobiet w fabrykach podczas wojen. Możliwe jest, że zostanie to unieważnione w przyszłości. W Islamie prawa zostały nadane “w niebiosach” przez Boga i przez Niego nam objawione. Nie mogą być cofnięte przez niczyją decyzję. Większość muzułmanów zauważa w Koranie prostotę i słuszność praw w nim zawartych, nawet jeśli się do nich nie stosuje, lecz od czasu do czasu może okazać się konieczna walka o powrót do tych praw. Zwykle jest tak, że trzeba walczyć o rzeczy, które mają w życiu jakąś wartość.

Znaczna ilość praw, które kobiety posiadają na Zachodzie pokrywa się z tymi, które muzułmanki posiadają od zawsze (przynajmniej z zasady, jeśli nie w praktyce). Oto kilka przykładów:

Dlaczego muzułmanki muszą zakrywać głowy?

Dobrze, więc jakie są prawa kobiet w Islamie?

Przeczytaj artykuł “Z za woalki

Strona główna Powrót Szukaj na stronie Kontakt! Dodatkowe linki