Co sądzisz o muzułmańskich terrorystach?

Jeżeli terroryzm oznacza terroryzowanie ludności, to jest to nieislamskie. Jest to nieislamskie, ponieważ wywołuje niebywały strach w ludziach. Takie intencje nie mają nic wspólnego z Islamem. W Islamie muzułmanie namawiają, aby ludzie bali się tylko gniewu bożego, a NIE innych ludzi.

Ale istnieją tacy, którzy uważają, że ludzie powinni bać się nie tylko bożego gniewu. Tacy są wrogami Boga i wszystkich muzułmanów. Oni mogą zmuszać ludzi do odczuwania strachu przed czymś innym. Czyniąc to są oni co najmniej łagodnymi terrorystami. Muzułmanie muszą się przeciwstawiać takiej przemocy - nawet przy użyciu siły, jeśli jest to konieczne i jeśli będzie to skuteczne i ostateczne. Tylko tacy, którzy sami są “terrorystami” mają powód aby bać się użycia siły przez muzułmanów.

Sprzecznością jest aby bać się jednocześnie Boga i ludzi, co jest wyrażone w Koranie, wers 2:256:

Nie ma przymusu w religii! Prawość wyróżniła się od nieprawości. I ten, kto odrzuca fałszywe bóstwa, a wierzy w Boga, uchwycił za najpewniejszy uchwyt, nie mający żadnego pęknięcia.

Ignoranci lub kłamcy mogą występować i ogłaszać, że istnieje takie coś jak muzułmański terroryzm. On nie istnieje.

Muzułmanie nie chcą abyś się ich bał. Mają oni tylko nadzieję, że nauczysz się poświęcać swoje życie na szukaniu zadowolenia Boga i strachu przed Jego gniewem.

Czy możesz podać przykład aktu czystego terroryzmu?

Co się dzieje w Algierii?

Strona główna Powrót Szukaj na stronie Kontakt! Dodatkowe linki