W Islamie nie ma hierarchii kościoła 

W Islamie nie ma hierarchii kościoła, nie ma księży, pastorów, wikariuszy, biskupów czy popów. Kiedy muzułmanin się modli, to modli się bezpośrednio do Boga, bez żadnych pośredników. Kiedy służy Bogu, to nie służy jakiejś instytucji, tylko Bogu samemu. Każdy człowiek jest indywidualnie odpowiedzialny za swoje czyny i wierzenia. Nikt nie może cię z tej odpowiedzialności zwolnić.

Jeżeli sądzisz, że ktoś nakazuje ci zrobienie czegoś, co według twojej wiary jest niezgodne z wolą Boga, to twoim obowiązkiem jest zignorowanie takiego rozkazu i posłuszeństwo Allahowi. Zasadą jest, że

Allah jest wszechwładny

oraz podążanie za szahada, która jest świadectwem, że ktoś jest muzułmaninem - mianowicie: 

Nie ma boga prócz Allaha, a Muhammad jest jego wysłannikiem 

Oczywiście w dochodzeniu do tego, czego uczy Islam pomogą ci konsultacje z tymi, którzy dokładnie przestudiowali źródła religijne. Oni są uczonymi w dziedzinie religii (po arabsku: ‘ulema ud-din). Ci uczeni mogą posiadać różne interpretacje i opinie, ale wszyscy zasadniczo używają tych samych źródeł materiału. To prowadzi nas do następnej zasady, 

że Nie ma sekt w Islamie, są tylko różne interpretacje

Strona główna Powrót Szukaj na stronie Kontakt! Dodatkowe linki