W Koranie istnieją wewnetrzne sprzeczności!

Oto kolekcja rzekomych sprzeczności i ich wyjaśnienie:

To się po prostu nie zgadza: Sura 4:11-12 i 4:176 stanowi koraniczne prawo dziedziczenia. Jeśli mężczyzna umrze i pozostawi 3 córki, oboje rodziców i żonę, wtedy każdy z nich otrzyma część: 2/3 dla 3 córek, 1/3 dla rodziców [obie według wersu 4:11] i 1/8 dla żony [4:12] co po dodaniu stanowi więcej niż cały dostępny majątek. Drugi przypadek, kiedy mężczyzna pozostawia tylko matkę, żonę i dwie siostry, wtedy one otrzymują: 1/3 [matka, 4:11], 1/4 [żona, 4:12] i 2/3 [dwie siostry, 4:176], co znów po dodaniu daje 15/12 dostępnego majątku.

Części te powinny być rozumiane w sposób względny nie całkowity. W skutek czego obliczeń dokonuje się proporcjonalnie. Na przykład, mamy względne działki, które po dodaniu dają więcej niż jeden: 1/3 +2/3 +1/8 =9/8. Jeśli tak się stanie, wtedy ten majątek jest dzielony odpowiednio 1/3*8/9, 2/3*8/9, 1/8*8/9. W sytuacjach, gdy suma proporcji daje mniej niż jeden, wtedy otrzymują proporcjonalnie więcej. Te zmniejszenia jak i zwiększenia są dobrze rozpoznawane i rozumiane od początku Islamu. Mają one swoje specjalistyczne określenia: ‘ałl i radd.

Ile aniołów rozmawiało z Marią? Kiedy Koran mówi o zwiastowaniu narodzin Jezusa Marii dziewicy, Sura 3:42,45 mówi o (kilku) aniołach, ale w Surze 19:17-21 występuje tylko jeden.

Po pierwsze Sura 3:42,45 odnosi się do aniołów a Sura 19:17-21 odnosi się do ‘ruh’. Rozumie się, że ‘ruh’ oznacza Gabriela z Hadisu i innych części Koranu. Prostym wytłumaczeniem jest, że przybyła grupa aniołów, a ich rzecznik ogłosił dobrą nowinę.

Ponadto numeryczne rozbieżności. Czy dzień Allaha wynosi 1000 lat dla ludzi (Sura 22:47, 32:5) lub 50000 lat dla ludzi (Sura 70:4)?

Po pierwsze, te wartości są alegoryczne, mają one imponować czytelnikowi ogromem czasu, a nie oznaczać matematyczną dokładność. Po drugie, ostatnie odwołanie dotyczy szczególnie dnia sądu, natomiast pierwsze dwa odwołania mówią o czymś zupełnie innym.

Ile ogrodów jest w raju? JEDEN [jak w 39:73, 41:30, 57:21, 79:41] lub WIELE [18:31, 22:23, 35:33, 78:32]?

Ogrodem nazwane jest całe miejsce błogosławieństwa. Wewnątrz są mniejsze ogrody i każdy może mieć jeden lub kilka z nich. Zostało to omówione przez prof. Abdela Halim w “Context and Internal Relationships - Keys to Qur’anic Exegesis” w Hawting & Sherrif Approaches to the Qur’an, 1993.

Zgodnie z Surą 56:7 na Sądzie Ostatecznym będą TRZY różne grupy ludzi, ale 90:18-19, 99:6-8, itd. wspominają tylko o DWÓCH grupach.

Jedna grupa to “Kafirun” (niewierni) oraz istnieją dwie klasy wierzących: ci, którzy są przybliżeni do Boga i zwykli wierzący. Pierwszy wymieniony wers definiuje te grupy, a następne wersy jedynie wspominają dwie z tych grup. W celu otrzymania dokładniejszego wyjaśnienia proszę przeczytać artykuł wspomniany wyżej (Approaches to the Qur’an).

Są sprzeczne poglądy, kto zabiera dusze po śmierci: Anioł Śmierci [32:11], anioły (l. mnoga) [47:27], lecz także “Bóg zabiera dusze w chwili śmierci” [39:42].

Rozumując w ten sposób ktoś mógłby pomyśleć, że Król Jakub sam napisał Biblię Króla Jakuba! Podane odwołania jasno oznaczają Anioła Śmierci lub Anioły Śmierci, które działają pod rozkazami Allaha.

Anioły mają 2, 3 lub 4 pary skrzydeł [35:1]. Ale Gabriel miał 600 skrzydeł. [Sahih Bukhari, tom 4, księga 54, numer 455]

Wers 35:1 mówi dalej “On powiększa w stworzeniu to, co chce”, co oznacza, że liczba par skrzydeł jest taka, jaką Allah chce. To nie jest sprzeczność.

Sześć czy osiem dni stworzenia? Sura 7:54, 10:3, 11:7 i 25:59 jasno oświadcza, że Bóg stworzył “niebiosa i ziemię” w sześć dni. Ale w 41:9-12 szczegółowy opis aktu stworzenia po zsumowaniu daje osiem dni.

Tak się dzieje, kiedy sumuje się kilka wzmianek o dniach. Jest wiele sposobów na zazębienie się tych dni. Mógłbym na przykład powiedzieć, że “wybuduję dom w dwa dni, a dach położę w jeden dzień”. Upierając się, że te rzeczy zajęły 3 dni jest wymuszaniem sprzeczności, która nie jest wprost zaznaczona.

Niebiosa czy Ziemia? Co było stworzone jako pierwsze? Najpierw ziemia a potem niebo [2:29], niebo a później ziemia [70:27-30].

Wers 2:29 nie odnosi się tak do samego stworzenia, jak do procesu dostosowywania go. Ani także 79:27-30 nie odnosi się do stworzenia. Ponadto, w żadnym wersie nie ma zaznaczonego chronologicznego porządku.

Nawoływanie do połączenia czy rozdzielanie? W procesie stworzenia niebo i ziemia były najpierw oddzielnie i zostały przywołane do połączenia [41:11], podczas gdy w 21:30 napisane jest, że stanowiły na początku zwartą masę a potem zostały rozdzielone.

Wers 41:11 nie sugeruje połączenia. Słowo razem po prostu tu nie występuje i nie ma go w języku arabskim. To wyrażenie poprawnie przetłumaczone powinno brzmieć “przywoływanie do życia”. Ogólnie rzecz biorąc jest kilka etapów stworzenia, wielki huk i formowanie galaktyk i planet to dwa procesy. Najpierw rozdzielanie na części, a potem łączenie.

Z czego został stworzony człowiek? Ze skrzepu krwi [96:1-2], wody [21:30, 24:45, 25:54], “suchej” (np. wypalanej) gliny [15:26], pyłu [3:59, 30:20, 35:11], z niczego [19:67] i potem tego zaprzeczenie w 52:35, ziemi [11:61], kropli spermy [16:4, 75:37].

Słowo przetłumaczone jako “stworzony” jest tu nieporozumieniem. W wielu przypadkach lepiej jest khalaqa przetłumaczyć jako “zrobiony”. Jest kilka etapów stworzenia (71:14) przez które człowiek przeszedł i wciąż przechodzi w łonie. Zrozumiałe jest, że jeden etap stworzenia człowieka pociąga za sobą następny. Te etapy są wyodrębnione w nauce embriologii i ewolucji. (Zwrot “niczym” odnosi się do “kiedy nie istniałeś”.)

Czy będą zapytania w Raju? “ani też nie będą się wzajemnie wypytywać”, [23:101] ale pomimo to będą “zadawać sobie pytania” [52:25], “pytają jeden drugiego” [37:27].

Wers 23:101 odnosi się do Dnia Sądu, kiedy ludzie zostają wskrzeszeni i czekają na Sąd. Są oni tam zbyt zajęci własnym losem, aby zadawać sobie pytania. Przeczytaj wers 23:102.

Czy anioły są opiekunami? “Poza Bogiem, NIE MA dla nas ani opiekuna, ani pomocnika” [2:107, 29:22]. Ale w Surze 41:31 anioły same mówią: “My jesteśmy waszymi opiekunami w życiu na tym świecie i w życiu ostatecznym.” A także w innych Surach opisano ich rolę jako ochraniających [13:11, 50:17-18] i stróży [82:10].

Wers 41:31 mówi, że anioły są przyjaciółmi. Wersy 13:11, 50:17-18 i 82:10 mówi, że anioły są uważnymi sędziami.

Anioły ochraniają nas w znaczeniu, że to Allah nas chroni, ponieważ one tylko mogą wykonywać polecenia Allaha. To przypomina mi dowcip, kiedy człowiek spada ze skały i się modli “O Boże ocal mnie!”. Człowiek ten mija gałąź wystającą ze skały, której mógłby się złapać i przestać spadać, ale tego nie robi. Potem widzi helikopter ratowniczy, z którego krzyczą, aby złapał się liny, a on mówi: “Nie! Bóg mnie uratuje”. Potem ginie na skałach - a Bóg nie jest zadowolony.

Czy wszystko jest posłuszne Allahowi? Tak jest w 30:26, ale tuziny innych wersów mówią o nieposłuszeństwie szatana [7:11, 15:28-31, 17:61, 20:116, 38:71-74, 18:50], tak jak wiele różnych istot ludzkich, które odrzucają Jego nakazy i Jego objawienia.

To jest pytanie o wolną wolę. Zobacz ten link...

Czy Allah przebaczy szirk? Jest to najgorszy grzech i Allah nie może tak naprawdę zdecydować, czy przebaczać go czy nie. Nie [4:48, 116], tak [4:153, 25:68-78]. I Abraham popełnił ten grzech politeizmu, kiedy wziął sobie za Pana księżyc, słońce, gwiazdy [6:76-78], a muzułmanie wciąż wieżą, że wszyscy prorocy są bez grzechu.

Szirk (dodawanie Bogu współtowarzyszy) zasadniczo różni się od innych grzechów tym, że inne grzechy mogą być przebaczone nawet bez skruchy. Na przykład wiele małych grzechów w życiu są przebaczane po prostu dzięki codziennym modlitwom oraz przede wszystkim dobre uczynki wymazują te złe (np. zwrot skradzionej rzeczy). Allah przebacza szirk tylko jeśli osoba szczerze żałuje i zmieni swoją drogę. Żałując za szirk musisz przestać popełniać ten grzech, ponieważ akt żalu sam w sobie, jeśli jest prawdziwy, jest odrzuceniem szirk. Tylko szirk wymaga absolutnego żalu za ten grzech. Co się tyczy Abrahama, został on prorokiem po odrzuceniu szirk. Nie wiem skąd wziąłeś to, że wszyscy prorocy są bez grzechu. Koran wyjaśnia, że co najmniej kilku z nich popełniło kilka małych grzechów.

Przypadek czczenia złotego cielca: Izraelici żałowali czczenia złotego cielca ZANIM Mojżesz wrócił z góry [7:149], ale mimo to odmówili skruchy i raczej kontynuowali czczenie tego cielca dopóki Mojżesz nie wrócił [20:91]. Czy Aaron dzielił z nimi winę? Nie [20:85-90], tak [20:92, 7:151].

Wers 20:91 jest wyrażeniem skruchy przez Izraelitów, nie jest zdarzeniem historycznym. Aaron [20:85-90] próbuje zapobiec bałwochwalstwu (które interpretujesz jako dowód jego niewinności), a wtedy Mojżesz myśli, że Aaron nie zrobił wystarczająco dużo aby temu zapobiec. Nie ma tu żadnej sprzeczności!

Mojżesz i Indżil? Jezus urodził się ponad 1000 po Mojżeszu, ale w 7:157 Allah mówi do Mojżesza o tym, co jest napisane w Indżil [księdze danej Jezusowi].

Koran zmienia słowa Allaha kierowane do Mojżesza na ogólne oświadczenie dla całej ludzkości. Twierdząc, że to ogólne oświadczenie jest także częścią słów przekazanych Mojżeszowi jest po prostu wymysłem.

Czy zniesławienie czystej kobiety może być wybaczone? Tak [24:5], nie [24:23].

Wersy 24:4-5 mówią o przebaczeniu dla tych, którzy żałują i nawrócili się na dobrą drogę. Wers 24:23 odnosi się do tych, którzy nie odczuwają skruchy. Lepiej można to zrozumieć interpretując arabskie teksty, ogólnie rzecz biorąc niesprecyzowana wypowiedź powinna być zrozumiana w taki sam sposób, jak wypowiedź wykwalifikowana na taki sam temat. Jest to reguła w islamskim prawoznawstwie i ta kwestia jest rozważanym przypadkiem. Mogę powiedzieć: “Kradzież jest zła” i większość ludzi by się z tym zgodziła. Mogę też powiedzieć, że “Kradzież jest zła, z wyjątkiem gdy jest jedynym wyjściem do uniknięcia głodu” i znów większość ludzi by się ze mną zgodziła. Pierwsza część to ogólne oświadczenie, a druga dodaje wyjątek. Byłaby to sprzeczność, jeśli by pierwsza część wykluczyła jakiekolwiek wyjątki mówiąc wyraźnie: “Każda kradzież jest zła”. Każdemu, kto tego nie rozumie proponuje przeczytanie jakiegokolwiek podręcznika z podstaw logiki.

Jak otrzymamy księgę w Dniu Sądu? W Dniu Sądu ludzie, którzy są stratni otrzymają Księgę (swych złych uczynków): spoza swoich pleców [84:10], czy w lewą rękę [69:25].

Równie dobrze można to wziąć w lewą rękę za plecami. Czy ktoś widzi to jakąś sprzeczność???

Czy anioły mogą być nieposłuszne? Żaden anioł nie jest arogancki, wszystkie są posłuszne Allahowi [16:49-50], ale: “A kiedy powiedzieliśmy do ANIOŁÓW: "Oddajcie pokłon Adamowi!", ONI oddali pokłon, z WYJĄTKIEM Iblisa. On odmówił, wbił się w pychę i znalazł się wśród niewiernych.” [2:34]

Iblis nie był aniołem. To wynika z zasady w klasycznym języku arabskim, w która ustala gramatyczną kategorię “wyjątków”. Na przykład możliwe jest powiedzenie: “Wszyscy ludzie wyszli z wyjątkiem psa”. To zdanie stosuje użycie arabskiego słowa przetłumaczonego jako “z wyjątkiem”. Bardziej odpowiednie tłumaczenie dla naszego języka byłoby dodanie nowego zdania: “Wszyscy ludzie wyszli. Został tylko pies”.

Trzy sprzeczności w 2:97 i 16:101-103. Kto przekazuje objawienie od Allaha do Muhammada? ANIOŁ Gabriel [2:97], czy Duch Święty [16:102]?

“Ruh” lub duch święty jest znany z Hadisów jako Gabriel. Nie są to dwie oddzielne jednostki.

Nowe objawienie potwierdza to stare [2:97] czy je zastępuje [16:101]?

Słowo użyte w 2:97 oznacza, że w ogóle całe objawienie jest potwierdzone, podczas gdy 16:101 odnosi się do specyficznych wersów lub etapów objawienia dostosowanych do występujących okoliczności. Na przykład muzułmanie w pewnym czasie byli zobligowani do zachowywania cierpliwości wobec opresji, a w innym do samoobrony.

Koran jest CZYSTO arabski [16:103], ale są w nim liczne obce, nie arabskie słowa.

Koran nie mówi “czysto arabski” mówi: “czysty arabski”. Wszystkie języki zawierają zapożyczone słowa. Trywialnym przykładem jest: “Studiowałem algebrę.”, gdzie słowo algebra pochodzi z języka arabskiego - takich przykładów można wymienić wiele.

Problem nieskończonej pętli. Sura 26 wersy 192, 195, 196: “To (Koran) jest objawienie Pana światów!... w języku arabskim, jasnym. Zaprawdę, to (Koran) jest w Pismach dawnych przodków (proroków)!” I tak, “pisma dawnych przodków” to na przykład Tora i Indżil, napisane w języku hebrajskim i greckim. JAK może ARABSKI Koran być kontynuacją ksiąg innych języków? Ponadto, gdyby miał zawierać właśnie te fragmenty Koranu w innych wcześniejszych pismach byłaby to nieskończona pętla, co jest absurdem.

To ogólne znaczenie jest w poprzednich pismach: Bóg, Sąd, prorocy, nie rzucanie oszczerstw, nie wypowiadanie się w nieświadomości, itp. - Te zasady są w poprzednich pismach, jak również są też w Koranie

“Stara kobieta” i postać Boga. W historii Lota: “I wyratowaliśmy jego i jego rodzinę wszystkich razem; jedynie stara kobieta znalazła się wśród tych, którzy pozostali w tyle.” [Sura 26:170-171] I znowu: “I My uratowaliśmy jego i jego rodzinę - z wyjątkiem jego żony, która była wśród pozostających w tyle.” [Sura 7:83]. Czy jest to sprzeczność, czy rzeczywiście żona Lota uwłaczająco nazwana “starą kobietą”, nie jest to okazanie wielkiego szacunku dla niej jako żonie proroka.

Niestety to tłumaczenie “stara kobieta” połączone z brakiem szacunku dla starych ludzi powszechnego dzisiaj nadaje temu tłumaczeniu na język polski uwłaczający sens. Nie ma takiego znaczenia w arabskim - raczej wskazuje na doświadczenie, dzięki któremu powinna ona być mądrzejsza. Jest to jednakże komplement, podobnie jak “Szejk”, co dosłownie oznacza starego mężczyznę, ale stosuje się do określenia kogoś, kto ma dużą wiedzę o Islamie.

Kolejny problem w historii o Locie. “I odpowiedzią jego ludu były TYLKO słowa: "Wyprowadźcie ich z waszego miasta! To są ludzie, którzy się uważają za czystych!"” [Sura 7:82 i 27:56]. A mimo to: ”JEDYNĄ odpowiedzią tego ludu były słowa: "Sprowadź na nas karę Boga, jeśli jesteś prawdomówny!"” [Sura 29:29]. Ta odpowiedź wyraźnie jest inna.

Mogło tam być więcej niż jedna osoba odpowiadająca tymi słowami i mogło być tam kilka przypadków, w których mogli oni je wypowiadać. Dlaczego uważasz, że było tylko jedno zdarzenie z jedną wypowiedzią?

“Przyjemność” Allaha? Czy Boska kara, litość, dobre lub złe przewodnictwo są przypadkowe?

Jest to złe przetłumaczenie słowa “sza’Allah” jako “przyjemne dla Allaha” natomiast oznacza to: “(tak jak) Allah zechce”.

Czy Abraham roztrzaskał bożki? Sprawa Abrahama, Sury 19:41-49, 6:74-83 różni się od Sury 21:51-59. Kiedy w Surze 21 Abraham stawia czoło swemu ludowi, i nawet niszczy posągi bożków, to w Surze 19 Abraham zamyka się po tym jak jego ojciec grozi mu ukamienowaniem za przemawianie przeciw tym bożkom. I wygląda na to, że nie tylko ucisza się, ale nawet opuszcza to miejsce (“Ja się odłączam od was”).

To są dwa oddzielne zdarzenia.

A co z synem Noego? Zgodnie z Surą 21:76 Noe i jego rodzina jest ocalona przed powodzią. Ale Sura 11:42-43 przekazuje, że syn Noego tonie.

Nie mówi ona, że cała jego rodzina, tylko po prostu: “jego rodzina”. Epizod o tym, że jego syn nie został uratowany jest podjęty w dłuższym i bardziej szczegółowym fragmencie, nie jest to sprzeczność. Tu pojawia się znów ta zasada pełności zdań, które są połowicznie ujęte w innych częściach Koranu. Zobacz odpowiedź na punkt przedstawiony wyżej o “czystej kobiecie”. Proszę zauważ także, że jeśli przeczytałeś tylko kilka wersów, to dalsze wersy 11:45-46 jasno dowodzą, że do “rodziny” Noego nie wlicza się jego syna z powodu jego zachowania. Te wersy podkreślają, że pojęcie “rodziny” nie jest ściśle określone przez związki krwi.

Czy Noe został wypędzony? “Niegdyś *lud Noego* zadał temu (ich wysłannikowi) kłam i za kłamcę uznali oni Naszego sługę. Powiedzieli: ‘Opętany!' - i on został odepchnięty.” [Sura 54:9] I jeżeli został on odepchnięty [wypędzony z ich kraju], to jak mogli oni naśmiewać się z niego, kiedy budował on arkę, czytamy w Surze 11 wers 38: “I on zbudował statek. A za każdym razem, kiedy przechodzili obok niego dostojnicy *jego ludu*, wyśmiewali się z niego.” Nie mógł być on jednocześnie wypędzony i tak blisko, aby mogli oni regularnie przechodzić obok niego.

Wers 54:9 mówi, że Noe wyrażał się z pogardą lub zbyt surowo. Nie został on “wypędzony” i nie widzę możliwości zrozumienia tego wersu w znaczeniu: “wypędzony z kraju”.

Skrucha Faraona w obliczu śmierci? Zgodnie z Surą 10:90-92 Faraon żałował “w obliczu śmierci” i został ocalony. Ale Sura 4 wers 18 mówi, że taka rzecz nie może się stać.

Skrucha w momencie śmierci jest nie do zaakceptowania. Faraonowi nie zostało to wybaczone. Jego ciało zostało ocalone - nic poza tym.

Zniesienie? “Spełniło się słowo twego Pana w prawdziwości i sprawiedliwości. NIKT nie jest w stanie zmienić Jego słów.” [Sura 6:115] Zobacz też 6:34 i 10:65. Ale to Allah (Muhammad?) widzi potrzebę wymiany kilku z nich na “lepsze” [Sura 2:106, 16:101]. Nie godzi się, aby nieświadomi ludzi pytali Allaha o takie praktyki!

Te wersy mówią o czymś innym. Wersy 2:106 i 16:101 mówią o “Aja”, co oznacza przekazy lub znaki. W przeciwieństwie do tego, wersy 6:34, 10:64 (pomyliłeś się tutaj z numerem wersu) i 6:115 mówią o “Kalimaat” lub dosłownie o słowie lub słowach, które oznaczają to, co Allah zarządził i których nikt nie może zmienić.

Przewodnictwo do prawdy? “Powiedz: ‘To Bóg prowadzi drogą prostą ku prawdzie...?” [Sura 10:35] Ale ile nam pozostaje z tych wartości, kiedy czytamy: “Bóg sprowadza z drogi, kogo chce, i prowadzi drogą prostą, kogo chce.” [Sura 14:4]. I skąd możemy wiedzieć, czego Bóg dla nas zechciał? Jak muzułmanie mogą być pewni, że są tymi, którzy zostali poprowadzeni prostą drogą, a nie tymi, którzy zostali sprowadzeni z drogi?

Powinno być to czytane w połączeniu z wersem 2:26-27 “...Lecz On sprowadza przez to z drogi tylko ludzi bezbożnych. Ci, którzy naruszają przymierze Boga, chociaż je przedtem uroczyście potwierdzili; ci, którzy przecinają to, co Bóg nakazał złączyć i ci, którzy szerzą zgorszenie na ziemi - oni wszyscy poniosą stratę.”

Jaka kara przeznaczona za cudzołóstwo? Chłosta 100 batów (mężczyzna i kobieta) [24:2], “trzymajcie je w domach, dopóki nie zabierze ich śmierć” (dożywotni areszt domowy - dla kobiet) [4:15]. Dla mężczyzn: “ale jeśli się oboje nawrócą i poprawią, to odstąpcie od nich” [4:16]. Sura 24 wers 2 zaprzecza obu procedurom dla kobiet i mężczyzn podanych w surze 4. Dlaczego w Surze 24 kara dla kobiety i mężczyzny jest równa i inna niż w Surze 4?

Sura 4 mówi o czymś innym niż Sura 24. Różnica tkwi pomiędzy “Zina”, co oznacza cudzołóstwo i “fahisza” - rażąca nieprzyzwoitość (np. rozbieranie się do naga lub publiczna “lubieżność”).

Czy Chrześcijanie pójdą do nieba czy do piekła? Sura 5:69 mówi: “Tak”, Sura 5:72 (zaledwie 3 wersy niżej) mówi “Nie”.

Wers 5:69 odnosi się do chrześcijan, którzy wierzą w Boga i dzień sądu i robią dobre uczynki. Każdy, kto “wierzy” oznacza, że wierzy bez dodawania Bogu współtowarzyszy. Wers 5:72 jasno mówi o tych, którzy przypisują Allahowi współtowarzyszy.

Sam Bóg, czy także człowiek? Jasne czy niezrozumiałe? Koran jest “to język arabski, jasny” [16:103] Mimo to “NIKT nie zna tego wyjaśnienia, tylko Bóg!” [3:7]. A właściwie “przypominają to sobie

tylko ludzie obdarzeni rozumem.” [3:7].

Wers 3:7 mówi tylko o wersach alegorycznych, których podstawowego (t’ałil) znaczenia nie zna nikt prócz Allaha. Ten wers w następnej części mówi: A ci, którzy są utwierdzeni w wiedzy nie mówią, że znają to podstawowe znaczenie, ale raczej: "My wierzymy w niego; wszystko pochodzi od naszego Pana."

Czy Faraon został zatopiony czy ocalony, kiedy ścigał Mojżesza i Izraelitów? Ocalony [10:93], zatopiony [28:40, 17:103, 43:55].

Jego ciało zostało ocalone, zobacz wyżej.

Kiedy Faraon rozkazał zabijanie synów? Kiedy Mojżesz był prorokiem i przekazywał bożą prawdę Faraonowi [40:23-25] czy kiedy był jeszcze niemowlakiem [20:38-39]?

To są dwa oddzielne zdarzenia. To był jego nawyk i zrobił to więcej niż raz.

Kiedy/jak wyznaczane są losy? “Noc Przeznaczenia - lepsza niż tysiąc miesięcy! Aniołowie i Duch zstępują tej Nocy za pozwoleniem swego Pana dla wypełnienia wszelkich rozkazów.” [97:3-4] “Zesłaliśmy ją w noc błogosławioną.” [44:3] Dla muzułmanów “Noc Przeznaczenia” jest nocą błogosławioną, podczas której ustalane są losy i podczas której wszystko odnosi się do życia, śmierci, itp., podczas której dekretowany jest cały rok. Powiedziane jest, że ta noc, podczas której Allah dekretuje na cały rok jest sprowadzona na poziom doczesny. Innymi słowy, w jednym czasie ustalana jest cała sprawa stworzenia na cały rok. W przeciwieństwie do tego Sura 57:22 mówi: “Żadne nieszczęście nie dosięgnie ziemi ani też was samych, bez tego, żeby ono nie było zapisane w księdze, zanim My je sprowadzimy.” To oznacza, że jest to zapisane w Zabezpieczonej Tablicy, i zostały ustalone przez Allaha zanim ktokolwiek został stworzony. I wszystko to zostało zaprzeczone przez: “I każdemu człowiekowi przywiązaliśmy do szyi jego los” [17:13] To mówi, iż każdy człowiek jest odpowiedzialny za to, co robi i co mu się przydarza.

Ten pogląd, że los jest dekretowany co rok gości może w kulturze niektórych części muzułmańskiego świata, ale nie może wywodzić się z Koranu. Wszystko jest wiadome Allahowi zanim się stanie.

Wino: dobrze czy złe? “Wino,... to obrzydliwość wynikająca z dzieła szatana.” [5:90, a także 2:219]. Mimo to w Raju są rzeki wina [47:15 i 83:22,25]. Jak te dzieła Szatana przedostały się do Raju?

Wino w raju nie musi być takie, jakie mamy tutaj. Nie możesz ich obu do siebie porównywać. W raju napoje, które mają ludzie nie są odurzające. Zobacz Surę 37 wers 47 “Nie powoduje on zamroczenia ani nie doznają od niego znużenia.”

Czy wszyscy muzułmanie pójdą do piekła? Zgodnie z Surą 19:71 każdy muzułmanin pójdzie do piekła (na co najmniej jakiś czas), podczas gdy inny fragment mówi, że ci którzy umrą w Dżihad od razu pójdą do nieba.

Wers 19:71 mówi, że każda istota ludzka (nie tylko muzułmanie) przejdzie przez piekło (w znaczeniu: przez most nad piekłem). Ci dobrzy zostaną ocaleni, podczas gdy pozostali wpadną do piekła. Nie ma w Koranie fragmentu, który by mówił, iż męczennicy pójdą od razu do Nieba.


Dalej rozpatrujcie, jeśli to konieczne, i sami osądźcie. Czy te oskarżenia są po prostu pomyłką czy zamierzonymi kłamstwami i przekręcaniem faktów?

Strona główna Powrót Szukaj na stronie Kontakt! Dodatkowe linki