Islam Is De Enige Werkelijk Universele Religie

Islam is de religie waarvan de fundamenten door alle profeten onderwezen werden. Het is de religie die de eerste mens opgedragen werd te volgen. Het is de religie van Noach, Abraham, Mozes, Jezus, Mohammed en alle andere profeten (vrede zij met hen allen) gedurende het gehele bestaan van de mens.

Volgens de Islamitische levensopvatting is de komen de meeste van de grote religies van de wereld voort uit de pure religie van Islam zelf en is het alleen doordat deze leer vergeten, verloren of opzettelijk veranderd is dat deze religie veranderd is. Het Jodendom claimt een speciale status voor de Joden als een gekozen volk -een status die niet verkregen kan worden behalve door geboorte [1] en een status die een Jood superieur maakt over elke niet-Jood (goyim) ongeacht hun geloof. Het Christendom staat erop dat je moet geloven in verschillende doctrines die de grondslag vormen van wat speciaal 'Christelijk' geloof is om 'gered' te kunnen worden. (b.v. dat Jezus (vrede zij met hem) stierf om te boeten voor de zonden van de Mensheid, dat Allah een drie-eenheid is etc.). Deze doctrine ontwikkelde zich, zoals de (Katholieke) kerk zelf toegeeft [2], niet tot een aantal eeuwen na Christus en kan dus onmogelijk van toepassing zijn geweest op diegenen voor Christus nog op zijn vroege volgelingen. In contrast hiermee is de kern van Islam een eenvoudige boodschap die van toepassing is op de gehele mensheid, zowel voor als na Mohammed (vzmh):

"En zij zeggen: 'Niemand, behalve de Joden en de Christenen, zal ooit de Hemel binnengaan.' Dat zijn hun ijdele wensen. Zeg: 'Toont uw bewijs, als gij waarachtig zijt". Neen, wie zich volledig aan Allah onderwerpt en goede daden verricht, zal zijn beloning bij zijn Heer hebben. Vrees noch droefheid zal over hem komen."

Koran 2:112-113

Het woord dat in dit vers wordt gebruikt voor 'onderwerpt' is 'aslama'. Het woord Islam komt van dit werkwoord en betekent 'het zich onderwerpen'. Het woord Islam heeft geen enkele connectie met een omgeving of een bepaalde historische persoon. Het is de enige werkelijk universele religie en zoals het hoort heeft het een werkelijk universele naam:

Het woord "Islam" betekent vrijwillige onderwerping aan de wil van God.

Home Terug Neem contact met ons op! Zoek iets op de website Links naar andere webpagina’s