Waarom moeten Moslimvrouwen hun hoofd bedekken? 

Er bestaat algemene consensus onder Moslims dat het voor een Moslimvrouw vereist is dat zij haar hoofd bedekt zodat alleen haar gezicht zichtbaar blijft. Dit is een onderdeel van de algemene kleding- en gedragsvoorschriften welke de Islam voorschrijft. Het is daarom een onderdeel van het Islamitische sociale stelsel en een manifestatie van belangrijke Islamitische principes. Ten eerste bedekt een onderwezen Moslimvrouw haar hoofd omdat ze de leiding van God en zijn profeet Mohammed volgt zoals geopenbaard in de Koran en in de Siera (de kennis over de levenswijze en het voorbeeld van de Profeet Mohammed (Moge Gods vrede en zegeningen over hem zijn). Een mogelijke vertaling van de betekenis van een bepaalde aya (vers) van de Koran over de hoofdbedekking is bijvoorbeeld als volgt:

Sura 24 Al-Nur (The Light); aya 31 (gedeelte van)

En zeg tot de gelovige vrouwen…dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader…(etc)

Deze leiding beschouwt zij als per definitie bindend voor Moslims omdat het afkomstig is van de 'Alwetende' de 'Meest Wijze', de 'Meest Barmhartige', 'Almachtige' God, die de gehele mensheid heeft gecreŽerd en almachtig is over de gehele mensheid. Zij volgt Zijn leiding omdat Hij van nature het beste weet wat goed is voor de mens. Veel beter dan een feilbare mens met zijn of haar zwakheden dit kan weten.

Het belangrijkste principe achter de hijaab is bescheidenheid; de wens geen onnodige seksuele aandacht van mannen te krijgen zoals bewondering en vleierij, jaloezie, of, nog belangrijker, seksuele aandacht van een ander dan haar echtgenoot. Er wordt grote zorg aan besteed om seksuele ideeŽn, gevoelens en interactie binnen de grenzen van het huwelijk te houden.

Dit soort aandacht streelt misschien het ego voor een korte periode maar kan op de lange termijn potentieel tot desastreuze gevolgen te leiden zoals verwarde gevoelens, concurrentie, wantrouwen, affaires, het uiteen vallen van huwelijken en andere relaties, kinderen die in de war zijn, en uiteindelijk een gemeenschap waarin mensen onzeker, ongelukkig, en onderling verdeeld zijn.

Hieraan kan men zien dat de hijaab de manifestatie is van een ander belangrijk Islamitisch principe: de waardering van voordelen op de lange termijn boven die op de korte termijn. Een voordeel op de lange termijn is bijvoorbeeld een gelukkig huwelijk tussen twee mensen die ernaar streven over de Islam te leren, deze kennis over te brengen en toe te passen in hun leven naar hun beste vermogen. Dit wordt gezien als hetgeen het ware geluk van de ziel voortbrengt, door hem te purificeren en te preserveren in zijn pure, natuurlijke, door God gecreŽerde staat en hem te vullen met vrede en tevredenheid, geduld, dankbaarheid, liefde en medelijden. Het plezier dat je ontleent aan bijvoorbeeld de mening die andere mensen over je hebben, leidend tot tevredenheid met jezelf, of, nog banaler, het plezier dat je ontleent aan fysieke gevoelens, is tijdelijk.

En sterk huwelijk, een vredige, coِperatieve, gelukkige samenleving, waar mensen positieve gevoelens voor elkaar hebben, zal de ziel niet alleen verschaffen met het ware geluk dat het nodig heeft, maar ook, met mate, de goede opinie van anderen en het fysieke, en andere plezier dat het ego nodig heeft.

Om deze redenen wordt de vrijheid en het welzijn van de ziel aangemoedigd. Dit vereist een overeenkomstige disciplinering en moderatie van het ego maar niet een totale ontkenning en repressie ervan.

Naast de bescheiden kledingvoorschriften die passen bij de verschillende eigenschappen van man en vrouw moeten mannen en vrouwen beiden een bepaalde bescheiden en respectvolle gedragscode naleven met betrekking tot de interactie tussen de seksen.

Home Terug Neem contact met ons op! Zoek iets op de website Links naar andere webpagina’s